Σταδιοδρομία: σπουδές και διπλώματα

• Απολυτήριο Λυκείου, Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή, «λίαν καλώς», (1965).

• Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,

«λίαν καλώς », (1971).

• Πιστοποιητικό ανώτερων σπουδών Γενετικής,(Certificat d’ Etudes Superieures de Genetique, Faculte des Sciences, Universite Paris VI), (1972).

• Πιστοποιητικό ανώτερων σπουδών Κυτταρογενετικής (Certificat d’ Etudes Superieures de Cytogenetique, Faculte de Medecine, Universite Paris V), «άριστα», (1973).

• Πιστοποιητικό ανώτερων σπουδών Γενικής Γενετικής του ανθρώπου (Certificat d’Etudes Superieures de Genetique Humaine Generale, Faculte de Medecine, Universite Paris V), (1974).

• Ανώτερο Πτυχίο Βιολογίας του Ανθρώπου, με ειδικότητα τη Γενετική, του κύκλου σπουδών και ερευνών της Βιολογίας Ανθρώπου της Ιατρικής Σχολής Necker-Enfants Malades, Universite Paris V (Maitrise de Biologie Humaine, mention Genetique), (1974).

• Βοηθός προερχόμενος εκ του εξωτερικού, Ιατρική Σχολή Necker-Enfants Malades, Πανεπιστήμιο Paris V, (1974).

• Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, «άριστα», (1976).

• Ειδικότητα Παιδιατρικής, (1979).

• Άμισθος Επίκουρος Καθηγητής (Υφηγητής) Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, (1984).

• Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Paris VII, «μετά επαίνου», (1992).

 

ΘΕΣΕΙΣ

• Πολεμικό Ναυτικό, Επίκουρος Σημαιοφόρος Ιατρός, (1974).

• Επιμελητής Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (1978-1980)

• Διευθυντής του Τμήματος Γενετικής του Μαιευτηρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, (1980-1986)

• Αναπληρωτής Καθηγητής (Professeur Associe) Γενετικής της Ιατρικής Σχολής Necker-Enfants-Malades του Πανεπιστημίου Paris V, (1986-1989)

• Γενικός Γραμματεύς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Κυτταρογενετιστών, European Cytogeneticists Association (1996-2000)

• Διευθυντής του Διαγνωστικού Κέντρου Γενετικής (InterGenetics Hellas S.A.) (1986-σήμερα)

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ

• Υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στη βασική και ιατρική Γενετική, (1971 -1973).

• Υποτροφία του Centre International des Etudiants et Stagiaires για μεταπτυχιακές σπουδές Γενετικής, (1974).

• Prix annuel και Medaille Jubilaire της Union Medicale Balcanique, για το σύνολο του ερευνητικού μου έργου και για τη συμβολή μου στην πραγματοποίηση των σκοπών της Βαλκανικής Ιατρικής Ένωσης, (1978).

• Έπαινος επάθλου «Σωτήρης Παπασταμάτης», Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, (1984).

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Μέλος της European Society of Human Genetics (ESHG)

• Μέλος της European Cytogeneticists Association (ECA)

• Μέλος της European Society of Human Reproduction (ESHRE)

• Μέλος του Club de Conseil Genetique de Langue Francaise

• Μέλος της American Society of Human Genetics (ASHG)

• Μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας

• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής

• Μέλος του Συνδέσμου Ιατρών Γενετιστών Ελλάδος (ΣΙΓΕ)