Ιστορικό Ίδρυσης

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 με την επωνυμία «Διαγνωστικό Κέντρο Γενετικής Α.Ε.» από τον ιατρό-γενετιστή Κωνσταντίνο Πάγκαλο, M.D., D.Sc. Αποτέλεσε έτσι τη συνέχεια της κλινικο-εργαστηριακής δραστηριότητάς του στη γενετική, που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1977.

Το Διαγνωστικό Κέντρο Γενετικής ήταν το πρώτο ιδιωτικό κέντρο γενετικής που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γενετικής στη χώρα, μέσω μίας δυναμικής και στενής συνεργασίας του κλινικού γιατρού και του γενετιστή.

Πρόσφατα, στα πλαίσια μιας νέας δυναμικής διεθνούς ανάπτυξης, η εταιρεία άλλαξε την επωνυμία της σε InterGenetics.