α-αμυλάση


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά