Ασβέστιο προς κρεατινίνη ούρων


  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά