Άζωτο ούρων (UUN) 24H


  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά