Πακέτο βιοπαθολογικών εξετάσεων 1ου τριμήνου - check up κύησης

Γενική Αίματος
Ομάδα αίματος
Rhesus
Σάκχαρο
Ουρία
Γενική ούρων
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
Μέτρηση του κλάσματος Α2 της αιμοσφαιρίνης
Σίδηρος ορού αίματος
Φερριτίνη ορού
Τοξόπλασμα (Toxo-IgG & Toxo-IgM)
Κυτταρομεγαλοϊός (CMV-IgG & CMV-IgM)
Ερυθρά (Rubella-IgG & Rubella-IgM)
Ηπατίτιδα Β - αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg)
Ηπατίτιδα C (HCV)
Ιός AIDS (HIV 1+2)
Ορμόνη θυροειδούς T4
Ορμόνη θυροειδούς TSH

Οι παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιούνται με δείγμα αίματος ή ούρων της εγκύου.