Κρεατινίνη μετά θεραπείας


  • Δείγμα κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά