Λευκωματικό πηλίκο


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά