Μαγνήσιο ούρων 24 ωρών


  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά