Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα


1 Διάλεξη: ‘Γενετική της Αναπαραγωγής’ 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Ανθρώπινη Αναπαραγωγή’, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μάρτιος 2018
2 Διάλεξη: ‘Γενετική της Αναπαραγωγής’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Ανθρώπινη Αναπαραγωγή’, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Οκτώβριος 2017

3

Διάλεξη: ‘Γενετική της Αναπαραγωγής’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Ανθρώπινη Αναπαραγωγή’, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μάρτιος 2016

4

Διάλεξη: ‘Νέες γενωμικές προσεγγίσεις κι αναλύσεις στην αναπαραγωγή’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18 Απριλίου 2015

5

Διάλεξη: ‘Προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωματικές ανωμαλίες και γονιδιακά νοσήματα’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18 Απριλίου 2015

6

Διάλεξη: ‘Γενετική της αναπαραγωγής’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18 Απριλίου 2015

7

Διάλεξη: ‘Προεμφυτευτικός έλεγχος γενετικών νοσημάτων’
Ενδονοσοκομειακά Μαθήματα Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Μάρτιος 2009

8

Διάλεξη: ‘Ο μοριακός καρυότυπος στον προγεννητικό έλεγχο’
Ενδονοσοκομειακά Μαθήματα Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Περιφερειακού
Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Απρίλιος 2008

9

Διάλεξη: ‘Εισαγωγή στη Γενετική Συμβουλευτική’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιούνιος 2005

10

Διάλεξη: ‘Προγεννητικός & Προεμφυτευτικός Έλεγχος’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιούνιος 2005

11

Διάλεξη: ‘Εισαγωγή στη Γενετική Συμβουλευτική’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιούνιος 2004

12

Διάλεξη: ‘Προγεννητικός & Προεμφυτευτικός Έλεγχος’
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιούνιος 2004

13

Διάλεξη: ‘Γκρίζες ζώνες στη Γενετική Συμβουλευτική’
2ο Σεμινάριο: Γενετική Συμβουλευτική και Προγεννητικός Έλεγχος, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιούνιος 2004

14

Διάλεξη: ‘Προεμφυτευτική Διάγνωση’
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ειδικευομένων, Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2004

15

Διάλεξη: ‘Γενετικά νοσήματα – Προβλήματα, έλεγχος’
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Επιμορφωτικός Κύκλος Σεμιναρίων των Εθελοντριών Αδελφών για το έτος 1999, Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας, Πειραιάς 8/2/1999

16

Διάλεξη: ‘Πρόοδοι στη γενετική διερεύνηση κληρονομικών και επικτήτων νοσημάτων’
Θεραπευτική Κλινική Εθνικού Πανεπιστημίου, Προγράμματα εκπαιδεύσεως ειδικευομένων ιατρών και συγκεντρώσεις οργανικού προσωπικού, Αθήνα 16/5/1985