Μικροβιολογικές εξετάσεις

Σ' αυτό διενεργούνται ενδεικτικά: οι πάσης φύσεως γενικές εξετάσεις αίματος, ούρων, πλευριτικών, ασκητικών, εγκεφαλονωτιαίων υγρών, καλλιέργειες μικροβίων και έλεγχος αντιβιογραμμάτων, αερόβιων και αναερόβιων, καθώς και μυκήτων, σε ποικιλία υλικών όπως ούρα, κόπρανα, κολπικό, τραχηλικό, ουρηθρικό, προστατικό υγρό και σπέρματα.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό που συνεχώς αναβαθμίζεται καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα χαρακτηρίζονται από απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία, που επαληθεύεται με τακτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους.

ΔΕΙΓΜΑ: Ορός αίματος

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Ολικό αίμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Ολικό αίμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Διάφορα δείγματα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Διάφορα δείγματα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κατόπιν συνεννόησης

ΔΕΙΓΜΑ: Διάφορα δείγματα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κατόπιν συνεννόησης

ΔΕΙΓΜΑ: Πλάσμα σε κιτρικό νάτριο

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Ορός αίματος

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κάθε Πέμπτη

ΔΕΙΓΜΑ: Ολικό αίμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Ολικό αίμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Ούρα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Διάφορα δείγματα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κατόπιν συνεννόησης

ΔΕΙΓΜΑ: Ολικό αίμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Ολικό αίμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Πλάσμα σε κιτρικό νάτριο

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κάθε Τετάρτη

ΔΕΙΓΜΑ: Πλάσμα Nacitrate

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά

ΔΕΙΓΜΑ: Διάφορα δείγματα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Καθημερινά