Αμυλοειδές Α (SAA)

  • Δείγμα από πλάσμα
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώρες απο την ημέρα λήψης του δείγματος