Αναστολέας ενεργ. πλασμινογόνου

  • Δείγμα από πλάσμα σε φιαλίδια με κιτρικό νάτριο
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Τετάρτη